FILMSTORY

Produkčné štúdio, ktoré 30 rokov pôsobilo pod názvom LUX communication, sme v roku 2023 premenovali na FILMSTORY.

Náš príbeh pokračuje s novým názvom ďalej.

Dávame priestor mladým tvorcom, režisérom a scenáristom, ktorí chcú svojimi námetmi a scenármi prinášať originálne príbehy s hlbšími hodnotami, obohatené o nádej a povzbudenie.

Táto webová stránka slúži ako archív, kde si bezplatne môžete pozrieť krátke hrané poviedky, seriál Fara v meste a dokumentárne filmy vo vysokej kvalite.

Fara v meste

Úspešný kresťanský seriál z farského prostredia plný vtipných i vážnych situácii s kvalitnými slovenskými hercami.

Projekty

Misionárske filmy

Dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú realitu slovenských misionárov v zahraničí. Pozrite si filmy z misií v našom archíve.

Povolanie laik

Dokumentárne medailóny o ľuďoch, ktorí sú aktívni v službe a v cirkvi. Svojim konaním a nasadením sú inšpiráciou pre život v spoločenstve veriacich.

Pod javiskom

Hudobno-dramatická relácia o umení, divadle a viere, ktorej moderátormi sú spisovateľ Daniel Hevier a herec Lukáš Latinák.

Autorské ilustrácie z knihy

Pohľad ako dvere srdca

Aké filmy má rád pápež František? Dočítate sa v knihe autora Daria Edoarda Viganò, ktorú sme vydali pod názvom Pohľad ako dvere do srdca.

Spevy z Taizé

Album spevov z Taizé s názvom „Náš Boh je láska“. Obsahuje známe i nové piesne v slovenčine aj latinčine určené na modlitbu, meditáciu či duchovnú obnovu.