Príbeh FILMSTORY pokračuje od roku 2023, kedy sme si zmenili meno spoločnosti. 30 rokov sme však fungovali pod názvom LUX communication. Srdce máme aj v dokumentárnej tvorbe, prostredníctvom ktorej sa snažíme zachytávať pravdivé príbehy ľudí, či už v misionárskych filmoch alebo cez krátke svedectvá laikov v cykle Povolanie laik, ktorí svoju vieru dosvedčujú skutkami.

Televíznu tvorbu z našej produkcie môžete pravidelne sledovať na obrazovkách TV LUX. Dlhodobo pripravujeme publicistickú reláciu Medzi nebom a zemou i reláciu o umení, hudbe, divadle a filme s názvom Pod javiskom. Misionárske skúsenosti zachytáva relácia Moja misia magazín a príbehy veriacich ľudí zo zahraničia alebo Slovákov, ktorí sa rozhodli prežiť svoj život mimo Slovenska, prinášame v relácii Spojení vierou. Pre intelektuálnejších divákov pripravujeme reláciu vKontexte.

Táto webová stránka má slúžiť ako archív, kde si bezplatne môžete pozrieť krátke hrané poviedky, seriál Fara v meste i dokumentárne filmy vo vysokej kvalite.

Veríme, že naše úsilie šíriť Božie kráľovstvo mediálnym priestorom bude požehnané. Budeme radi, ak našu stránku či konkrétnu poviedku odporučíte svojim priateľom.

História

Produkčné štúdio LUX communication vzniklo v roku 1993. Inšpiráciu nachádzalo v už existujúcom nahrávacom štúdiu Spirit ART. Činnosť LUX communication bola zameraná na výrobu televíznych programov, nahrávanie a vydávanie hudby na CD nosičoch. Štúdio postupne rozširovalo svoje zameranie na organizovanie koncertov i hudobných festivalov, akými boli Verím Pane, New Sacrosong, Šanca pre lásku či Gospel party. Taktiež sa rozbehla distribúcia programov na VHS a DVD nosičoch.

Prvých 15 rokov sa programy vyrobené spoločnosťou LUX communication vysielali predovšetkým na obrazovkách verejnoprávnej televízie. Kľúčovým bol cyklus dokumentárnych filmov o slovenských misionároch s názvom Moja misia, postavený na silnom príbehu, exotickom prostredí a osobnom svedectve viery. Svoje miesto vo vysielaní mal aj hudobný program Poltón, vďaka ktorému bolo mnohým gospelovým skupinám umožnené natáčanie hudobného videoklipu.

Najväčším projektom LUX communication a vyvrcholením televíznej činnosti bolo založenie TV LUX s.r.o., získanie vysielacej licencie a následne, v máji v roku 2008, v spolupráci s KBS a SDB, spustenie vysielania. FILMSTORY je 40 % spoločníkom Televízie LUX.

Produkčné štúdio LUX communication počas 30 rokov svojho pôsobenia vydalo približne 250 titulov, vyrobilo okolo 50 dokumentárnych filmov a do vysielania pripravilo cez 3 000 televíznych programov.