Misionárske filmy

Darovali svoje srdce službe za hranicami Slovenska. Kňazi, misionári, prinášajú Krista do odľahlých kútov sveta. Pozrite si dokumentárne filmy, ktoré zachytávajú realitu Slovenských misionárov v zahraničí.

Povolanie laik

Inšpirujte sa ľuďmi angažovanými v spoločenstvách a službe v cirkvi. V dokumentárnom cykle Povolanie laik prinášame medailóny o kresťanoch, ktorí svojím životným poslaním a postojom prispievajú k lepšej spoločnosti.

Pod javiskom

Hudobno-dramatická relácia, ktorej moderátormi sú spisovateľ Daniel Hevier a herec Lukáš
Latinák. V žltých kreslách privítajú svojich hostí, osobnosti z divadelného, umeleckého
i filmového sveta. Pozrite si výber z najlepších relácií.

Pohľad ako dvere srdca

Aké filmy má rád pápež František? Dočítate sa v knihe autora Daria Edoarda Viganò, ktorú sme vydali pod názvom Pohľad ako dvere do srdca. Pápež František do nej prispel rozhovorom o kinematografii a neorealizme. Kniha obsahuje aj ilustrácie umelca Waltera Capriottiho.

Spevy z Taizé

Album spevov z Taizé, ktoré sme vydali na CD s názvom „Náš Boh je láska“. Piesne sú komponované pre modlitbu, meditáciu či duchovnú obnovu. Dostupné sú aj na USB nosiči.