Život je krásny
Zázrak v cele č.7
Bella
Ostrov
Babettina hostina
O bohoch a ľuďoch
Majster zázrakov
Filip Neri: Buďte dobrí, ak môžete
Don Camillo
Svätá Rita
Šťastné a veselé
Listy otcovi Jakubovi
Marcellino chlieb a víno

V rámci dokumentárnej tvorby sme v našom štúdiu odabovali viac ako 280 dokumentárnych filmov. Medzi najznámejšie patria:

Láska je voľba
Turínske plátno
Rok dvoch pápežov
Krížové výpravy
Ján XXIII.: Revolučný pápež
Vatikánsky tajný archív
Páter Pio – staviteľ milosrdenstva
Ostrov mníchov
Turínske plátno – história tajomstva
Zbrane a ružence
Tajomstvá Vatikánu

V našom štúdiu realizujeme aj hudobnú produkciu. V prípade záujmu o spoluprácu nás kontaktujte emailom

office@filmstory.sk