Ako prejaviť pomoc blížnym? Aj udalosť umývania nôh, odohrávajúca sa na zelený štvrtok, je výzvou pre známe postavy v pokračovaní, seriálu Fara. Tentokrát sa charaktery ocitnú v prostredí veľkomesta, kde chýba kostolník. Pán farár bude opäť konfrontovaný s aktuálnymi problémami a svojími farníkmi.