Kto je skutočne Kave? Akú má modlitba silu? Rozhodne sa Sebastián vyhľadať svoju dcéru?