Pozývame vás prežívať, spolu s postavami seriálu Fara v meste, hľadanie kresťanských hodnôt v každodenných situáciach.