Od minulej série prešli dva roky. Farár Alexander Stránsky oslavuje už desať rokov od kňazskej vysviacky a pripravuje sa celebrovať výročnú svätú omšu. Sebastián sa presťahoval do bytu a nebýva tam sám. Život s dcérou prináša mnohé nepredvídateľné výzvy. Náhodné stretnutie farára so Sebastiánom po rokoch vyústi v nové dobrodružstvo. Je možné odpustiť rodičom? A ako sa vysporiadajú rodičia s problémami svojich detí?