Pán farár Alexander Stránsky po mnohých rokoch odchádza a svojich farníkov zverí do rúk
otca Damiána. Ako zapadne? Zvykne si? Je piatok trinásteho a otec Damián hneď po svojom
príchode na Faru v meste musí riešiť neduh poverčivosti.
Paľo dostane od Denisy peniaze, za ktoré si má kúpiť oblek na svadbu. Zvládne to s
obmedzeným rozpočtom?
A aká smutná udalosť otrasie celou farou, najmä sekretárkou Betkou? Dozviete sa v prvom
diele tretej série seriálu Fara v meste.

Réžia
Igor Pargáč