Farská záhrada stále viac a viac pustne. Trávnik nie je pokosený a z kancelárie dokonca zmizli
aj kreslá. Kam?
Betka je nešťastná z pána farára, ale aj napriek tomu je vo vzduchu cítiť lásku. Čo nám
prinesie šiesty diel seriálu Fara v meste?

Réžia
Igor Pargáč