Hudobno-dramatická relácia, ktorej moderátormi sú spisovateľ Daniel Hevier a herec Lukáš
Latinák. V žltých kreslách privítajú svojich hostí, osobnosti z divadelného, umeleckého
i filmového sveta. Pozrite si výber z najlepších relácií.