Album spevov z Taizé, ktoré sme vydali na CD s názvom „Náš Boh je láska“. Piesne sú komponované pre modlitbu, meditáciu či duchovnú obnovu. Dostupné sú aj na USB nosiči.