Svieže príbehy či silné posolstvo ukryté medzi riadkami. Nechceme moralizovanie, ale nádej. Príbehy, ktoré prinášajú povzbudenie.

Môžete nám napísať zaujímavý príbeh zo života, alebo si námet vymyslieť. Niečo, čo by ste sami chceli vidieť v televízii alebo v kine.

Ak sa chcete zapojiť, do 10. decembra 2023 nám na namety@filmstory.sk pošlite:

1. Svoj námet rozpísaný na max. 2 normostrany (3 600 znakov vrátane medzier)

2. Charakteristiku postáv a vypísané lokácie (max. 4 postavy a 4 lokácie)

3. Svoje kontaktné údaje – meno, priezvisko a email

ČO OČAKÁVAME od námetu?

Váš námet by mal obsahovať jasný začiatok a koniec príbehu.

Opis jednotlivých situácií – malo by byť jasné, koľko je týchto situácií, kde sa odohrávajú a čo sa v nich udeje.

Z námetu by mali byť odčítateľné konkrétne zvraty a základná téma/myšlienka/premisa.

Príklad situácie: Na ihrisku stretávame našu hlavnú postavu TÁŇU, dvanásťročné dievča, ktoré ukradne tašku staršej pani.

(Rozumieme, kde sa táto situácia odohráva, čo sa v nej udialo a aké postavy v nej vystupujú.)

 

O výsledkoch výzvy Vás budeme informovať emailom do 2. februára 2024.

Výsledky zverejníme aj na našom facebooku a instagrame.